The School Version

Order

Prices

Private Licences
App for iOS and Android ………………………………… 8 EUR
(Downloaded from App Store and Google Play)
Download License for PC and MAC ……………….. 16 EUR
including VAT

School Licenses
1-9 users ………………………………….. 10 EUR /  user annually
10-24 users ………………………………….8 EUR user annually
25-49 users ………………………………… 7 EUR / user annually
50-99 users ………………………………… 6 EUR/ user annually
100-199 users …………………………….. 5 EUR/ user annually
200-299 users …………………………….. 4 EUR/ user annually
300 – … users …………………………….. ask for quotation

Licences are ordered and mailed directly from Alega Software.
Student Accounts can be added and removed freely in the number of registered licenses.
The units to be used for the program to be activated.
The teacher creates student accounts and the students log into their accounts on any device.

info@alegasoftware.se, tel: +46 511 780 600
Alega Software AB in cooperation with Qiiwi Interactive AB

Skolans it-administratör

Lägger in lärare

Lärarna

Lägger in klasser och elever

Eleverna

Login

Vid beställning så skickar vi ett email till skolans it-administratör som i sin tur lägger in de lärare som är berörda. Administratören lägger även in IP-adresser för de enheter där programmet ska kunna köras. Man kan mixa IPads, Androids, Mac, Chromebooks och Windowsdatorer. På surfplattorna lägger man in skolappar och för övriga, Chromebooks, Mac med Ios och PC:s med  Windows, lägger man in genvägar till programmets webadress.

Alla lärare som blir inlagda får i sin tur ett email med logins till adminsidan för lärare.
Läraren kan sedan lägga in sin klass och mata in sina elever. Användarnamn och lösenord för eleverna skapas och kan skrivas ut. Läraren kan följa elevernas resultat, lösenord, hur och på vilka moment de lyckats och om de haft några svårigheter.

Elever och klasser kan tas bort och läggas till allt eftersom.

Eleverna loggar in med namn och lösen på valfri surfplatta eller dator. När passet är slut avslutar man och resultatet sparas automatiskt. Nästa gång fortsätter de från det sparade läget.

 

Skillnad mellan skolversionen och privatversionen

Enda skillnaden mellan skol- och privatversionen är att i skolversionen finns även med Manager där du som lärare kan följa elevernas resultat, koder och även ställa in svårighetsgraderna.
Programmet bygger på läroplanen för årskurs 1 till 3.

 

Flying manager

I Flying Manager följer du elevernas arbeten så att du kan se vilka uppgiftstyper som de behöver hjälp med. Du kan även se elevernas koder, var de befinner sig, förändra svårighetsgraden m.m.
Flying Manager ingår enbart i skolversionen.

Storsäljare

Den Flygande Mattan kom till på mångas begäran att skapa ett program liknande Cheops och Chefren men anpassat till tidigare åldrar.

Välj licens

Skolversionen:
Aktivera de enheter ni vill använda.
Beställ valfritt antal elevkonton.

Flying Manager

Se elevernas lösenord,
resultat och svårigheter.
Ställ in svårighetsgraden.
Ingår i skolversionen.

Plattformar

PC, Mac, läsplattor, smartphones
Windows, IOS, Android


Skolversionen

Beställning

Priser

Privatlicenser
App för IOS och Android………………………………99 kr

(laddas hem från App Store och Google Play)
Nedladdningslicens för PC och MAC………………..99 kr
inklusive moms

Skollicenser
1 – 9 st…………….100 kr/elevkonto och år
10-24 st…………….80 kr/elevkonto och år

25-49 st…………….70 kr/elevkonto och år
50-99 st ……………60 kr/elevkonto och år
100-199 st…………50 kr/elevkonto och år
200-299 st ………..40 kr/elevkonto och år
300 – …  st……………….begär offert
exklusive moms

Licenser beställs och mailas direkt från Alega Software. Elevkonton kan läggas till och tas bort fritt inom antalet registrerade licenser.
De enheter som ska använda för programmet ska aktiveras. Läraren skapar elevkonton och eleverna loggar in på sina konton på valfri enhet.

info@alegasoftware.se, tel: 0511-780 600
Alega Software AB i samarbete med Qiiwi Interactive AB

Skolans it-administratör

Lägger in lärare

Lärarna

Lägger in klasser och elever

Eleverna

Login

Vid beställning så skickar vi ett email till skolans it-administratör som i sin tur lägger in de lärare som är berörda. Administratören lägger även in IP-adresser för de enheter där programmet ska kunna köras. Man kan mixa IPads, Androids, Mac, Chromebooks och Windowsdatorer. På surfplattorna lägger man in skolappar och för övriga, Chromebooks, Mac med Ios och PC:s med  Windows, lägger man in genvägar till programmets webadress.

Alla lärare som blir inlagda får i sin tur ett email med logins till adminsidan för lärare.
Läraren kan sedan lägga in sin klass och mata in sina elever. Användarnamn och lösenord för eleverna skapas och kan skrivas ut. Läraren kan följa elevernas resultat, lösenord, hur och på vilka moment de lyckats och om de haft några svårigheter.

Elever och klasser kan tas bort och läggas till allt eftersom.

Eleverna loggar in med namn och lösen på valfri surfplatta eller dator. När passet är slut avslutar man och resultatet sparas automatiskt. Nästa gång fortsätter de från det sparade läget.

 

Skillnad mellan skolversionen och privatversionen

Enda skillnaden mellan skol- och privatversionen är att i skolversionen finns även med Manager där du som lärare kan följa elevernas resultat, koder och även ställa in svårighetsgraderna.
Programmet bygger på läroplanen för årskurs 1 till 3.

 

Flying manager

I Flying Manager följer du elevernas arbeten så att du kan se vilka uppgiftstyper som de behöver hjälp med. Du kan även se elevernas koder, var de befinner sig, förändra svårighetsgraden m.m.
Flying Manager ingår enbart i skolversionen.

Storsäljare

Den Flygande Mattan kom till på mångas begäran att skapa ett program liknande Cheops och Chefren men anpassat till tidigare åldrar.

Välj licens

Skolversionen:
Aktivera de enheter ni vill använda.
Beställ valfritt antal elevkonton.

Flying Manager

Se elevernas lösenord,
resultat och svårigheter.
Ställ in svårighetsgraden.
Ingår i skolversionen.

Plattformar

PC, Mac, läsplattor, smartphones
Windows, IOS, Android