Alega Software AB

Programvara för företag, skola och fritid.

Sedan 1980.

Läroprogram – förklädda till spel!

En matematisk resa.
Matte för barn!

Den Flygande Mattan

 Windows, Safari, Chromebooks, OnLine,
Appar för Android och
Apple IOS

Visa trailer!

Äntligen, efter mer än 1 års arbete

Nu för Ipads, Androids, smartphones och datorer.
Helskärm, ny musik, nya bilder, nya videos men
samma grundidé som klassiska Chefrens Pyramid.

För alla mellan 11 och 99!

Windows, Safari, Chromebooks, Online,
Appar för Android och Apple IOS

CHEOPS PYRAMID

En matematisk utmaning!

För Dig mellan 14 och 99!

Gymnasiematte även för vuxna!

 

Cheops Pyramid - matematiskt äventyr
j

Alega Software AB

Alega Software är en avknoppning från Alega Skolmateriel.
Sedan starten 1980 har Alega producerat läromedel i matematik, data och naturvetenskap.                            

Pyramidprogrammen

Sveriges mest använda matteprogram.
Översatta till 10 olika språk.
Producerade av Alega.

Alega Software AB

532 32 Skara
Tel: +46 511 780 600
email: info@alegasoftware.se