Alega Software AB

Programvara för företag, skola och fritid.

Sedan 1980.

Läroprogram – förklädda till spel.

En matematisk resa.
Matte för barn!

Den Flygande Mattan

 Windows, Safari, Chromebooks, OnLine,
Appar för Android och
Apple IOS

Visa trailer!

För alla mellan 11 och 99!

Äntligen, efter mer än 1 års arbete

Nu för Ipads, Androids, smartphones och datorer.
Helskärm, ny musik, nya bilder, nya videos men
samma grundidé som klassiska Chefrens Pyramid.

Windows, Safari, Chromebooks, OnLine,
Appar för Android och
 Apple IOS

CHEOPS PYRAMID

En matematisk utmaning!


För alla mellan 14 och 99!

Gymnasiematte även för vuxna!

Windows

 

Cheops Pyramid - matematiskt äventyr
j

Alega Software AB

Alega Software är en avknoppning från Alega Skolmateriel.
Sedan starten 1980 har Alega producerat läromedel i matematik, data och naturvetenskap.                            

Pyramidprogrammen

Sveriges mest använda matteprogram.
Översatta till 10 olika språk.
Producerade av Alega.

Alega Software AB

532 32 Skara
Tel: +46 511 780 600
email: info@alegasoftware.se