Alega Software

Programvara för företag, skola och fritid.

Sedan 1980.

Läroprogram – förklädda till spel!

Ett matematisk resa.
Matte för barn!

Den Flygande Mattan

OnLine – Windows, Safari, Chromebooks
Appar för Android och
 Apple IOS

Äntligen, efter mer än 1 års arbete 

Nu för Ipads, Androids,  smartphones och datorer.

Ny musik, nya bilder, fullskärm men samma grundidé. För Dig mellan 10 och 99!

OnLine - Windows, Safari, Chromebooks
Appar för Android och
 Apple IOS

CHEOPS PYRAMID

En matematisk utmaning!

För Dig mellan 14 och 99!

Gymnasiematte även för vuxna!

 

Cheops Pyramid - matematiskt äventyr
j

Alega Software AB

Alega Software är en avknoppning från Alega Skolmateriel.
Sedan starten 1980 har Alega producerat läromedel i
matematik, data och naturvetenskap.                            

Pyramidprogrammen

Sveriges mest använda matteprogram.
Översatta till 10 olika språk.
Producerade av Alega.

Kontakt

Alega Software AB
Vasagatan 4
532 32 Skara
Tel: +46 511 780600
email: info@alegasoftware.se