Personuppgifter/sekretesspolicy

Dina personuppgifter och hur de hanteras

Endast de data som du själv matar in och de varor du handlar lagras i vår databas.

Personuppgifterna som samlas in

• är de som du uppger själv när du lägger en order
 är de som skapas då du lägger en order, dvs vara och tidpunkt för ordern

Det här används dina personuppgifter till

• för fakturering och kontakt
• för vår interna bokföring
• för eventuella nyhetsbrev från oss, nyhetsbrev som du kan avregistrera dig ifrån
• Alega Software behandlar dina uppgifter enligt de krav som lagen ställer

Så här länge sparar vi personuppgifterna

Personuppgifterna sparas så länge du är aktiv kund.
Kontakta oss om du vill att dina tidigare data ska raderas.

Alega Software AB

Vilka kan se dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan endast ses av medarbetare på Alega Software. Vi använder oss av offentliga och av staten godkända banker och betalsystem där dina inbetalningar och de data som krävs för kortbetalning kan följas. På begäran kan vi enligt lag och myndighetsbeslut vara skyldiga att lämna ut vissa personuppgifter till t ex Polisen.

Så här skyddar vi dina personuppgifter

Vi vidtar lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lag rörande säkerhet och personlig integritet. Vi använder oss av industristandarder för att lagra, behandla och kommunicera känslig information som exempelvis personuppgifter och lösenord på ett säkert sätt. Skyddet implementeras med systematiska, organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa integritet, sekretess och tillgänglighet.

Du bestämmer över dina personuppgifter

Du bestämmer över dina egna personuppgifter. Det vill säga du avgör vilka uppgifter du vill lämna samt vilken behandling av dina personuppgifter du godkänner, och du kan återkalla ditt samtycke när du önskar.